OBVESTILO O IZDAJI MESEČNE VOZOVNICE

Vse dijake obveščamo, da morate poleg vloge za izdajo subvencionirane vozovnice in potrdila o opravljanju praktičnega izobraževanja (če ga imate), priložiti tudi lansko kartico. To ne velja za bodoče dijake 1. letnikov, saj bodo dobili novo!

Vlogo, potrdilo in kartico oddajte najkasneje do petka, 5.9.2014, šoferju ali pošljite po pošti, na naslov: AP Kastigar Polikarp, Preska pri Dobrniču 5a, 8211 Dobrnič, s pripisom »izdaja vozovnice«. V kolikor želite imeti letno vozovnico to napišite poleg vloge!

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte info@kastigar.si ali apkastigar@gmail.com ter na telefonski številki 041-651-548.